Art Capital

František Reichentál

Informácie o autorovi

 

Životopisné údaje

Narodil sa 6. 5. 1895 v Lehniciach, zomrel 5. 4. 1971 v New Yorku. Začal študoval na Akadémii výtvarných umení v Budapešti (prof. Glatz), ale už v roku 1914 narukoval do armády a počas prvej svetovej vojny bol zajatý v Rusku. Po prepustení zo zajatia, v rokoch 1917 – 1919, sa stotožnil s ideami socializmu a pôsobil ako učiteľ kreslenia v Irkutsku. V rokoch 1919 – 1921 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Petrohrade (prof. Beľajev). Samostatne vystavoval v Petrohrade a Moskve – všetky jeho vystavované diela kúpil štát. V roku 1921 sa vrátil na Slovensko a hneď sa zúčastnil na výstave v Prahe. Už z názvov ním vystavovaných diel bola zreteľná jeho sociálna orientácia (napr. Proletárka, Fabrika, Suchotinári atď.). V roku 1922 založil vlastnú maliarsku školu. V rokoch 1923 – 1925 absolvoval viaceré študijné pobyty v Berlíne a Drážďanoch a v roku 1926 v Paríži. V rokoch 1933 – 1938 pôsobil ako profesor na Škole umeleckých remesiel v Bratislave (v čase, keď tam pôsobili aj Fulla a Galanda). Od roku 1938 až do skončenia druhej svetovej vojny sa F. Reichentál skrýval pod cudzím menom v Maďarsku. V roku 1948 emigroval do USA, kde žil a tvoril až do svojej smrti.
 

Zhodnotenie tvorby

František Reichentál je považovaný za jednu z kľúčových osobností vo vývoji slovenského výtvarného umenia. Táto skutočnosť však nie je v slovenskej výtvarnej kritike tak zreteľne sformulovaná, a to pravdepodobne preto, že František Reichentál emigroval a dlhodobo žil v USA. Pre tvorbu Františka Reichentála, solitéra v slovenskom výtvarnom umení, bola typická sociálna maľba, často zameraná na židovskú tematiku. F. Reichentál vnímal svoje diela ako výsostne maliarsky problém, a nie ako „prerozprávanie príbehu“, tak typického v slovenskom výtvarnom umení v tom období. Počas pobytu v Rusku mala na tvorbu F. Reichentála vplyv ruská avantgarda, najmä kubofuturizmus. Po návrate z Ruska na Slovensko (1921) sa z F. Reichentála stal mimoriadny maliarsky zjav, charakterizovaný pokročilým sociálnym maliarstvom, porovnateľným s vtedajšou maľbou F. Foltýna, K. Bauera, G. Schillera, I. Weinera či P. Weisza-Kubínčana. Z ruskej avantgardy si priniesol významné podnety, nebol však radikálne modernistický. Počas študijných pobytov v Nemecku mal na jeho umeleckú tvorbu veľký vplyv nemecký sociálny expresionizmus. Zobrazoval nespravodlivosť, ktorú splodila situácia povojnového Nemecka (bieda, korupcia, chaos, prostitúcia atď.). Začiatkom 30-tych rokov 20. storočia striedal F. Reichentál viaceré – často nesúrodé – motívy i maliarske štýly. Všetky však na vysokej umeleckej úrovni. Reichentálova výtvarná modernosť a námetová svetoobčianskosť boli na slovenskej výtvarnej scéne neobvyklé a vyvolávali polemiku medzi výtvarnými kritikmi. Počas dlhodobého pobytu v New Yorku sa vypracoval na známeho a rešpektovaného maliara. Námety čerpal najmä z dejín židovstva a väčšinou maľoval v duchu analytického kubizmu.
 

Marketingové aspekty

Diela Františka Reichentála sú zastúpené v zbierke Slovenskej národnej galérie a pravdepodobne aj iných verejných zbierkach. V zbierkach súkromných zberateľov sa jeho obrazy nachádzajú v menšej miere. František Reichentál mal niekoľko samostatných výstav, napr. v Paríži (1925), Bratislave (1927, 1937 – 1938, súborná 1945), Košiciach (1937) a Prahe (1928, 1946). Po jeho smrti mu SNG usporiadala dve súborné výstavy
v Dunajskej Strede (1976) a Bratislave (1992).
 

Vybraná literatúra

Zmetáková, D., Kohút, L.: František Reichentál, Katalóg výstavy, SNG, Bratislava 1992
Kohút, L.: František Reichentál, maliar, grafik, pedagóg, Múzeum židovskej kultúry, Bratislava 1998
Abelovský, J., Bajcurová, K.: Výtvarná moderna Slovenska, Vydavateľstvo SLOVART, Bratislava 1997
 

Komerčné aspekty

Emigráciou F. Reichentála do USA v roku 1948 sa do istej miery spretrhala prirodzená kontinuita vzťahu medzi autorom, jeho tvorbou a zberateľmi. To je pravdepodobne dôvod, prečo je na verejnom trhu extrémne málo jeho diel a relatívne málopočetný zberateľský okruh, ktorý nezodpovedá významu tohto výtvarníka.
 

Základný cenový trend

Jednoznačný cenový potenciál pri dielach so židovskou tematikou alebo pri dielach s osobitým a moderným výtvarným štýlom

Aktuálna cenová úroveň

Oleje – do 20 000 EUR

Zoznam diel od autora

Autor: František Reichentál
Rok: 1926
Cena: na vyžiadanie
Autor: František Reichentál
Rok: 40-te roky
Cena: na vyžiadanie
Autor: František Reichentál
Rok: 1927
Cena: na vyžiadanie