O galérii

O galérii

Galéria Art Capital je zameraná na predaj/kúpu výtvarných diel a poskytovanie služieb v oblasti výtvarného umenia. Vytvorili sme unikátny systém, v ktorom finančná a investorská funkcia môže byť rovnocenná s funkciou zberateľskou a estetickou. Kúpa výtvarného diela v našej galérii sa tak môže stať štandardnou, i keď stále špecifickou, investíciou z hľadiska výnosu, likvidity a rizika. 

Orientujeme sa výlučne na slovenských autorov, u ktorých existuje jednoznačné zhodnotenie ich tvorby výtvarnou kritikou, trvalý záujem zberateľov o ich diela a ktorí majú vytvorené nespochybniteľné cenové precedensy na verejnom trhu. To nám umožňuje vyhodnotiť ich investičný potenciál a prezentovať/zdôvodniť ho všetkým záujemcom.

Naša galéria sa špecializuje najmä na ponuku výtvarných diel pre privátnych klientov. Tomu zodpovedá i prevádzkový režim galérie, založený na individuálnom prístupe ku každému klientovi, rešpektujúc jeho časové možnosti, diskrétnosť  a osobný komfort. Organizujeme však aj autorské výstavy najvýznamnejších výtvarníkov súčasného slovenského umenia s fixnými otváracími hodinami.

Vieme vytvoriť zberateľsky zaujímavé, a súčasne investorsky orientované, osobné a firemné zbierky, za ktoré sme pripravení niesť primeranú mieru zodpovednosti.

Poskytujeme nadštandardné služby, napr. v oblasti poistenia, znaleckých posudkov, či deponovania kúpeného výtvarného diela v našom trezore.

V slovenských podmienkach sme vytvorili unikátny systém poskytovania pôžičiek na výtvarné diela, ktoré sú predmetom predaja/kúpy v našej galérii. Tieto služby poskytuje naša partnerská spoločnosť ArtFin, a.s.

Odoberajte novinky E-Mailom