SLOVENSKÉ KONCEPTUÁLNE UMENIE - vo fotografii

Uverejnené: 04.03.2024

Dovoľujeme si Vás pozvať na vernisáž výstavy SLOVENSKÉ KONCETPUÁLNE UMENIE - vo fotografii.

Vernisáž: 07.03.2024 o 18:00

Výstava potrvá od 08.03.2024 do 22.03.2024.

Zoznam vystavujúcich autorov:
Adamčiak Milan, Bartoš Peter, Bartusz Juraj, Budaj Ján, Havrilla Vladimír, Filko Stano, Kern Mic...

RUDOLF SIKORA - TREŤOTRIEDNA CIVILIZÁCIA

Uverejnené: 08.01.2024

PREDĹŽENIE VÝSTAVY

VÝSTAVA POTRVÁ DO 19.01.2024

Rudolf Sikora Treťotriedna civilizácia
Od varovania (1970 – 1976) k agónii (2021 – 2023)

Kurátorka: Nina Vrbanová
Miesto: Galéria Art Capital, Nám. SNP 13, Bratislava
Otvorenie: streda 6. decembra 2023 od 18:00 do 20:00 hod.
Trvanie výstavy: 07.12. – 21.12.2023, 08.01. – 17.01.2024

Autorská výstava Rudolfa Sikoru nadväzuje na dlhodobé programové zameranie Galérie Art Capital v Bratislave, v ktorom inštitúcia prezentuje a reflektuje dielo významných slovenských konceptuálnych umelcov a umelkýň. Z minulých rokov možno pripomenúť najmä výstavné a edičné projekty venované Stanovi Filkovi, ktoré boli ocenené (nominácia na Cenu Tatra Banky za Vizuálne umenie v roku 2014) a ktoré spravidla sprevádzal aj katalóg a spracovanie diela. Okrem Filka je to aj zastúpenie tvorby Petra Bartoša, Júliusa Kollera, Alexa Mlynarčíka, Monogramistu T.D. a ďalších v rámci kolektívnych výstavných projektov. Galéria na tomto segmente svojho programu spolupracovala s kurátormi a kurátorkami, ktorí sa na danú oblasť špecializujú, najmä: Aurel Hrabušický, Nina Vrbanová, či Mira Keratová.

Rudolf Sikora (ako o čosi mladší autor) spoluformoval konceptuálny prúd vizuálneho umenia na Slovensku, a to predovšetkým usporiadaním 1. otvoreného ateliéru v roku 1970 v Bratislave. Popri generačne i konceptuálne spriaznených autoroch a autorkách sa Sikora už v ranej fáze svojej tvorby profiloval ako výrazne ekologicky angažovaný. Okrem fakticky prvej neoficiálnej (bytovej) výstavy, ktorá sa zapísala ako „slovenský manifest konceptualizmu“ a predurčila vývin tvorby viacerých (dnes) kľúčových autorov a autoriek, to boli v prípade Sikoru začiatkom 70-tych rokov aj legendárne land-artové a tiež akčné projekty ako napr. Z mesta von (1970). Tejto línii svojej tvorby ostal Sikora z hľadiska obsahu a osobnej zanietenosti verný dodnes.

Cieľom výstavy Treťotriedna civilizácia je premostiť súčasnú tvorbu autora s ranými prácami na tému ekológie a civilizácie. Hoci sa jedná o umelca – predstaviteľa staršej generácie, jeho témy sa aj dnes stávajú mimoriadne aktuálnymi. V globálnom kontexte viac ako inokedy kulminuje otázka ekologickej krízy, ktorú komplikuje vojnový konflikt na Ukrajine a hrozba jadrovej vojny. Sikorovo rané dielo zo 70-tych rokov (cyklus Z mesta von / 1970, alebo séria Rezy civilizáciou / 1972) získava v spätnom pohľade na naliehavosti. V kontexte jeho najnovších prác (veľkoformátová maľba, grafika, kresba, ale aj priestorový objekt) zasa naberá na sile skepsa z regresívnych spoločenských pohybov a udalostí (proti-ekológii, proti-humanizmu, proti-rozvoju). Na pozadí svojej novej tvorby Sikora kladie existenciálne otázky: bude ešte príroda? bude ešte civilizácia?

Okrem naliehavých tém, ktoré výstava vizuálne reflektuje, je tu aj ambícia skúmať vzťahy ranej a aktuálnej tvorby autora. Autori a autorky staršej generácie sú často vnímaní v kontexte svojho celoživotného diela a ich aktuálna tvorba je len málo prezentovaná, ocitá sa tak skôr na okraji. Aktuálne série Rudolfa Sikoru na tému „antropocén a civilizácia po ňom“ pritom mimoriadne rezonujú so súčasným dianím a poukazujú na apelatívny záujem o otázky ekológie už v druhej polovici 20. storočia (napr. tiež aktivity Rímskeho klubu). -nv-

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Natalia Šimonová - Beyond the memory

Uverejnené: 28.04.2023

Natália Šimonová - Beyond the Memory

Kurátorka: Nina Vrbanová
Galéria Art Capital, Námestie SNP 13, Bratislava
Vernisáž: štvrtok 27. apríla 2023 od 18:00 do 20:00 hod.
Trvanie: 28.04. – 19.05.2023
Výstava je prístupná počas pracovných dní od 13:00 do 18:00.

Samostatná výstava Natálie Šimonovej (nar. 1995) je pilotným projektom novej programovej línie Galérie Art Capital v Bratislave. V rámci súčasnej slovenskej vizuálnej scény sa nová dramaturgická línia zameria na reflexiu a podporu tvorby mladšej generácie autoriek a osobitne maliarok, ktorých tvorba oslovuje, rezonuje a ktorá najmä sľubuje inováciu a kritickú reflexiu v oblasti klasického maliarskeho média. Zameranie a programový profil galérie, nateraz ukotvený najmä v oblastiach slovenskej výtvarnej moderny a tiež konceptuálneho umenia, sa tak rozšíri o tzv. ženské dejiny umenia, ako aj o prezentáciu výsostne aktuálnej vizuálnej tvorby mladých autoriek.

Hoci je dielo Natálie Šimonovej v našom prostredí dnes už celkom dobre známe, patrí k aktuálne nastupujúcej generácii autorov a autoriek narodených po Novembri 89. Študovala maľbu na Akadémii umení v Banskej Bystrici, kde v súčasnosti pôsobí ako doktorandka na Katedre intermédií a digitálnych médií. V umeleckej obci, ako aj širšej verejnosti, jej dielo zarezonovalo najmä v súvislosti s ocenením VÚB Maľba, ktorého laureátkou sa Šimonová stala v závere roka 2020. Krátko na to v roku 2021 nasledovala jej účasť vo finále medzinárodnej súťaže Strabag Artaward International, kde získala Cenu uznania. Absolvovala viacero domácich aj zahraničných umeleckých rezidencií.

Výstava s názvom Beyond the Memory prináša konzistentnú sondu do tvorby autorky. Špeciálne pre výstavu vzniká kolekcia veľkoformátových malieb, ktoré sa v priestore stretávajú s dielami staršieho dáta. Priestorové riešenie výstavy umocňuje vnímanie Šimonovej ako neklasickej – intermediálnej autorky, ktorá si odvážne „uzurpuje“ pozície obrazu ako priestorového objektu. Dominantne maliarska prezentácia tak získava parametre priestorovej inštalácie, kde obraz vstupuje do objektu a zase naopak, čím vzniká vizuálne atraktívna komunikácia. Šimonovej vizuálny štýl a jazyk, založený na hrdzi a korózii, pritom paradoxne rezonuje s „leskom“ galerijného priestoru.

Na rovnakom princípe funguje aj nosná téma Šimonovej diel, ktorú predstavujú minimalisticky a skôr náznakovo poňaté rezíduá socialistickej urbanistickej kultúry. Detské preliezačky, kolotoče, miestny rozhlas či typické kovové brány sú v dielach autorky akoby vytrhnuté z kontextu a zaostrené na vlastnú koróziu až rozklad. Kovové štruktúry minulosti sú tu „zoomované“ často v absurdnom monumentalizovanom detaile, ktorý sa triešti a rozpadá vo vlastnej zbytočnosti a okrajovosti. Šimonová v osobitom maliarskom výraze cieli pozornosť na realitu (post)socializmu vytesnenú z pamäte, ktorá prežíva vlastnú – okrajovú estetiku postupnej degradácie a rozkladu.

Autor textu: Nina Vrbanová

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

THIS IS THE WAY #2

Uverejnené: 25.11.2022

THIS IS THE WAY #2

Dňa 30.11.2022 o 18:00
Úvodné slovo: PhDr. Ivan Jančár

Dovoľujeme si Vás pozvať na druhú výstavu z cyklu "THIS IS THE WAY".
Výstava potrvá do 16.12.2022.

Počas vernisáže a trvania výstavy bude prístup do galérie Art Capital zo zadnej strany budovy - Kolárska ulica č. ...

MONOGRAMISTA T·D: make up minimalizmu

Uverejnené: 19.05.2022

MONOGRAMISTA T·D
make up minimalizmu

Dezider Tóth (Monogramista T.D.) patrí k výrazným osobnostiam slovenského výtvarného umenia záverečného obdobia druhej polovice 20. storočia. Je autorom, ktorý programovo prekračuje hranice výtvarných žánrov a médií. Venuje sa maľbe, kresbe, ilustrácii, gra...

Odoberajte novinky E-Mailom