Natalia Šimonová - Beyond the memory

Natalia Šimonová - Beyond the memory

Natália Šimonová - Beyond the Memory

Kurátorka: Nina Vrbanová
Galéria Art Capital, Námestie SNP 13, Bratislava
Vernisáž: štvrtok 27. apríla 2023 od 18:00 do 20:00 hod.
Trvanie: 28.04. – 19.05.2023
Výstava je prístupná počas pracovných dní od 13:00 do 18:00.

Samostatná výstava Natálie Šimonovej (nar. 1995) je pilotným projektom novej programovej línie Galérie Art Capital v Bratislave. V rámci súčasnej slovenskej vizuálnej scény sa nová dramaturgická línia zameria na reflexiu a podporu tvorby mladšej generácie autoriek a osobitne maliarok, ktorých tvorba oslovuje, rezonuje a ktorá najmä sľubuje inováciu a kritickú reflexiu v oblasti klasického maliarskeho média. Zameranie a programový profil galérie, nateraz ukotvený najmä v oblastiach slovenskej výtvarnej moderny a tiež konceptuálneho umenia, sa tak rozšíri o tzv. ženské dejiny umenia, ako aj o prezentáciu výsostne aktuálnej vizuálnej tvorby mladých autoriek.

Hoci je dielo Natálie Šimonovej v našom prostredí dnes už celkom dobre známe, patrí k aktuálne nastupujúcej generácii autorov a autoriek narodených po Novembri 89. Študovala maľbu na Akadémii umení v Banskej Bystrici, kde v súčasnosti pôsobí ako doktorandka na Katedre intermédií a digitálnych médií. V umeleckej obci, ako aj širšej verejnosti, jej dielo zarezonovalo najmä v súvislosti s ocenením VÚB Maľba, ktorého laureátkou sa Šimonová stala v závere roka 2020. Krátko na to v roku 2021 nasledovala jej účasť vo finále medzinárodnej súťaže Strabag Artaward International, kde získala Cenu uznania. Absolvovala viacero domácich aj zahraničných umeleckých rezidencií.

Výstava s názvom Beyond the Memory prináša konzistentnú sondu do tvorby autorky. Špeciálne pre výstavu vzniká kolekcia veľkoformátových malieb, ktoré sa v priestore stretávajú s dielami staršieho dáta. Priestorové riešenie výstavy umocňuje vnímanie Šimonovej ako neklasickej – intermediálnej autorky, ktorá si odvážne „uzurpuje“ pozície obrazu ako priestorového objektu. Dominantne maliarska prezentácia tak získava parametre priestorovej inštalácie, kde obraz vstupuje do objektu a zase naopak, čím vzniká vizuálne atraktívna komunikácia. Šimonovej vizuálny štýl a jazyk, založený na hrdzi a korózii, pritom paradoxne rezonuje s „leskom“ galerijného priestoru.

Na rovnakom princípe funguje aj nosná téma Šimonovej diel, ktorú predstavujú minimalisticky a skôr náznakovo poňaté rezíduá socialistickej urbanistickej kultúry. Detské preliezačky, kolotoče, miestny rozhlas či typické kovové brány sú v dielach autorky akoby vytrhnuté z kontextu a zaostrené na vlastnú koróziu až rozklad. Kovové štruktúry minulosti sú tu „zoomované“ často v absurdnom monumentalizovanom detaile, ktorý sa triešti a rozpadá vo vlastnej zbytočnosti a okrajovosti. Šimonová v osobitom maliarskom výraze cieli pozornosť na realitu (post)socializmu vytesnenú z pamäte, ktorá prežíva vlastnú – okrajovú estetiku postupnej degradácie a rozkladu.

Autor textu: Nina Vrbanová

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.


Fotogaléria

Foto: Gabriela Birošová

Odoberajte novinky E-Mailom