Publikácie a katalógy

Ján Vasilko - Bakorokový minimalizmus

Uverejnené: 25.02.2022

Výlet bez plánu cesty

Geometrická maľba svojimi presne definovanými líniami a ostro rezanými tvarmi často inklinuje k racionálnemu uchopeniu výrazových prostriedkov. Usporiadava prvky do systematických kompozícií, podliehajúcich zjavnej či skrytej logike. Budovanie obrazov tak akoby zo svojho pri...

STANO FILKO - ASOCIÁCIE

Uverejnené: 20.06.2019

Asociácie
V roku 1970 vydal Filko dva grafické albumy s názvom Asociácie. Ich témou je vzťah človeka ku kozmu. Dominujú v nich v 60. rokoch aktuálne udalosti: dobývanie kozmu sovietskou a americkou veľmocou pomocou satelitov, najmä však pristátie človeka na Mesiaci. Popri tom Filko reflektuje mie...

STANO FILKO - CESTY K EGU

Uverejnené: 07.12.2018

Projekt myslenia - mentality
Okolo roku 2000 vzniká Filkov text-art Projekt myslenia - mentality. Filko ho nazýva aj Chronológia psychofilozofického vývoja. Môžeme ho vnímať ako konceptuálny autoportrét, ako prvé veľdielo (budú nasledovať ďalšie), do ktorého slovom, ale aj obrazom vložil zhrnutie...

STANO FILKO - COLOURS.F. OF REALITYS.F.

Uverejnené: 07.03.2018

Pripraviť kompaktnú tematickú výstavu vrcholného diela Stana Filka (1937 – 2015), ktoré nateraz nie je komplexne umenovedne spracované a odborne je reflektované skôr okrajovo, predstavovalo nielen kurátorskú výzvu objavovať a definovať nové rámce tvorby autora, ale vyžadovalo aj vysoký stupeň presve...

Jozef Jankovič - Plynutie času

Uverejnené: 03.09.2016

Jozef Jankovič sa narodil v Bratislave a strávil tu celý svoj život. V rámci svojho mesta býval postupne na jedenástich rôznych miestach. Poznám sa s ním viac ako tridsať rokov a pri príprave tejto publikácie k jeho výstave v Galérii mesta Bratislavy sme sa zhodli na tom, že v úvodnom texte nebudem...

AŠOT HAAS - MARTIN SEDLÁK: ZA HRANICAMI GEOMETRIE

Uverejnené: 17.05.2016

Ašot HAAS (1981) študoval v rokoch 2000 – 2007 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Počas štúdia prešiel viacerými ateliérmi (dizajn, sklo, socha, objekt, inštalácia), kde získal skúsenosti v technológii jednotlivých výtvarných odvetví. Súčasne tým aj potvrdil svoj zmysel pre experiment...

KOLOMAN SOKOL: Z RODINNÉHO ALBUMU

Uverejnené: 01.03.2016

Tvorba Kolomana Sokola zásadným spôsobom ovplyvnila vývoj slovenského výtvarného umenia. Už počas štúdia na pražskej Akadémii výtvarných umení sa prejavil jeho mimoriadny kresliarsky talent, odozvu si nachádzali jeho silné, predovšetkým sociálne orientované grafické listy. Jeho hĺbkotlačové listy a...

STANO FILKO - BIELA ONTOLOGIA TRANSCENDENCIA METAFYZIKA

Uverejnené: 27.10.2015

Stano Filko [SF] patrí ku generácii slovenskej neoavantgardy 60. rokov, do ktorej patria umelci, ktorí sa zaoberali performanciou života ako Peter Bartoš, Július Koller, alebo Alex Mlynárčik. Práve s Mlynárčikom Filko spolupracoval na projekte manifestu a readymade-eventu happsoc. Ten vznikol apropr...

JOZEF JANKOVIČ - KRESBY/SOCHY

Uverejnené: 15.10.2015

Kresby Jozefa Jankoviča sú archívom dôležitých výtvarných nápadov. Prevažne sochárskych, ale ich autor tie nápady inšpirujúco rozvíja aj v médiách grafiky a maľby. Predovšetkým však sú kresby Jozefa Jankoviča výtvarnými artefaktami s ambíciou, ale aj potenciou rozvíjať umelecký projekt.

Z uvedenéh...

RUDOLF UHER - SOCHY: ZNÁME - NEZNÁME

Uverejnené: 26.05.2015

Tvorba Rudolfa Uhra bola od začiatku spojená so základnými danosťami určujúcimi existenciu človeka – s formami prírody – zemou, kameňom, drevom, vodou a s jej vnútornými silami. Tie sa stali v jednotlivých obdobiach tvorby prevládajúcim materiálom jeho sochárskeho záujmu. Nad všetkými však dominoval...

Odoberajte novinky E-Mailom