Jozef Jankovič - Plynutie času

Jozef Jankovič - Plynutie času

Jozef Jankovič sa narodil v Bratislave a strávil tu celý svoj život. V rámci svojho mesta býval postupne na jedenástich rôznych miestach. Poznám sa s ním viac ako tridsať rokov a pri príprave tejto publikácie k jeho výstave v Galérii mesta Bratislavy sme sa zhodli na tom, že v úvodnom texte nebudem mapovať jeho tvorbu, ale sa zameriam na inú problematiku – vzťah Galérie mesta Bratislavy a Jozefa Jankoviča. Rezignoval som teda na umelecko historický pohľad a môj úvod má skôr faktografický charakter. Napokon, rozsiahla štúdia Juraja Mojžiša o tvorbe Jozefa Jankoviča v tejto publikácií podrobne analyzuje autorovu doterajšiu tvorbu.

Zaujímavý je aj pohľad na zastúpenie diel v zbierkach Galérie mesta Bratislavy. Nachádza sa v nich 13 jeho plastík a reliéfov. Nie je bez zaujímavosti si pozrieť spôsob získania tých najdôležitejších. Súsošie Milenci boli prevedené administratívnou dohodou zo SNR v roku 1967, Svedectvo VI. bolo podľa údajov „Darom autora za výstavu v máji 1968“. Modrý tieň bol zakúpený roku 1970. Dielo Tieň bolo v roku 1970 prevedené z MK SR. V roku 1978 bol zakúpený Návrh na reliéf pre dom smútku a Reliéfna kompozícia bola prevedená zo Správy bratislavského hradu v roku 1980, v tom istom roku autor daroval GMB tretinový, doposiaľ však žiaľ do bronzu stále neodliaty model Obete varujú. V zbierkach GMB sa ďalej nachádza ďalších 7 kombinovaných techník a 9 tempier z roku 1970, 94 grafických listov z rokov 1979, 1980, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1989, 1992, 1994. Zakúpené boli v rokoch 1969, 1970, 1984, 1984, a 1994, niektoré z nich autor galérii daroval.

Takýmto výpočtom diel sa na prvý pohľad môže zdať jeho zastúpenie v zbierkach aj dostačujúce, skutočnou pravdou však je, že približne dvadsaťročie sa nemohol naplno venovať voľnej sochárskej tvorbe a jeho odklon ku grafike a šperku bol viac menej len východiskom z núdze. Napriek tomu jeho tvorba zásadným spôsobom formulovala scénu nášho výtvarného umenia a stal sa jedným z mála autorov, ktorý si získal a aj udržal vysoký kredit na medzinárodnej výtvarnej scéne.

Ivan Jančár

Cena: 40,-EUR
knihu je možné objednať na našich e-mailových adresách

Odoberajte novinky E-Mailom