Publikácie a katalógy

STANO FILKO - 4.DIMENZIA KOZMOLÓGIA MODRÁ ČAKRA

Uverejnené: 13.11.2014

Rozsiahle dielo medzinárodne renomovaného konceptuálneho umelca Stana Filka (*1937, Veľká Hradná) je dnes známe, interpretované i výstavne prezentované predovšetkým v troch ideových okruhoch. Tieto segmenty jeho tvorby sú de facto totožné so základnou či východiskovou trojicou symbolických farieb, p...

STANO FILKO - '80 in N.Y.C. Paintings & Objects

Uverejnené: 13.06.2014

Azda ani nemáme v dejinách umenia na Slovensku prípad, kedy by bolo tak závažné dielo, akým je dielo Stana Filka, tak nedostatočne spracované a interpretované. Pozornosť sa venuje hlavne krajným bodom Filkovej umeleckej dráhy, teda 60. rokom a obdobiu okolo a po roku 2000, keď sa pomaly završuje jeh...

Hranice geometrie

Uverejnené: 01.12.2010

Publikácia v úvodnej časti obsahuje výklad a prehľad geometrický a konštruktívnych tendencií v slovenskom výtvarnom umení od roku 1960 po súčasnosť. V druhej „obrazovej“ časti publikácie sú obsiahnuté profily a reprodukované diela 42 výtvarníkov, sochárov a sklárov, ktorí reprezentujú tento výtvarný...

Bratislavské konfrontácie

Uverejnené: 01.12.2010

Publikácia Bratislavské konfrontácie je venovaná aktivitám vtedy mladých výtvarníkov, ktorí na začiatku 60-tych rokov 20. storočia vstúpili na slovenskú výtvarnú scénu. Kľúčovými osobnosťami tohto neformálneho združenia boli M. Čunderlík, R. Fila, J. Jankovič, J. Kočiš, E. Ovčáček a M. Urbásek. Na n...

Odoberajte novinky E-Mailom